Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Adventní čas

10. 12. 2018

 

Pozvánka na výroční schůzi

5. 1. 2017

 

Příjemné prožití Vánočních svátků

19. 12. 2016

 

Mikulášská besídka

29. 11. 2016

 

Výroční zpráva za rok 2015

2. 3. 2016

Výroční zpráva Klubu seniorů Světec ze rok 2015 

K 31.12.2015   má klub 44 členů .Činnost jsme zahájili v listopadu 2011 . Obecní úřad ve Světci nám pronajal bezplatně  přízemí bývalé  fary k činnosti klubu . Scházíme s e pravidelně každé pondělní odpoledne.

Leden 2015 - jsme zahájili přivítáním Nového roku srazem po půlnoci. V lednu jsme navštívili divadlo v Mostě

Únor – se nesl v duchu  zdravotnických  přednášek .

Březen- oslava MDŽ v klubu,  společně výjezd do Bíliny oslavit MDŽ ve Fontáně. divadlo v Mostě, beseda o knihách, návštěva tanečního večeru s dechovkou

Duben – Zájezd na horu Říp a návštěva Panenského Týnce. Divadlo v Mostě

Květen -  Doly Bílina pro nás uspořádaly výlet po rekultivovaném území po skončené důlní činnosti. Oslava Sne matek ve spolupráci s Klubem Bílina

Červen – zájezd do Liberce ZOO a botanická zahrada. Zájezd Hrad Houska a historické městečko Úštěk

Červenec a srpen – klubové prázdniny.

Srpen – Setkání členů klubu na Márice – country , kterou pořádal OÚ

Září -   Zůčastnili jsme se Dne seniorů v Bílině

Říjen – zájezd ZOO Praha,  zájezd do divadla Ústí n.L. ke Dni seniorů. S.Prachfeldová získala v soutěži ART 2. místo – obor fotografie a ocenění od hejtmana Oldřicha Bubeníčka

V říjnu SDČR slavil 25 let trvání, - oslavy proběhly v Sezimově Ústí za přítomnosti hejtmanů Jihočeského a |Jihomoravského kraje a zástupkyň ministryně sociálních věcí. Byli vyhodnoceni důchodci za dlouholetou a aktivní činnost .

Listopad – výstava „ Šikovné ruce našich občanů, někteří naši členové vystavovali svůj um a výrobky. Soňa Prachfeldová, Mil. Tauerová –-fotografic, Marie Kollárová , Anna Ferenčíková, Jiřina Tandlerová,Adéla Žabková - ruční práce,

Prosinec – Zájezd na vánoční trhy do Litoměřic. Vánoční posezení v klubovně s se vzájemným  nadílením dárků.

Uplynulý rok proběhl ve znamení i dalších aktivit, kromě pravidelného scházení se v klubovně, společenské hry, počítač, výměna zkušeností v zájmových činnostech, i společné návštěvy tanečních podvečerů v Duchcově a Bílině aj.

Velkou většinu těchto prezentovaných akcí jsme mohli uskutečnit díky finančnímu příspěvku od obce Světec ve výši 35tisíc, za což patří velký dík od nás všech. Déle jsme obrželi finanční dotaci ve výši 20 tisíc Kč od Krajské rady seniorů.

Spolupráce s obcí a obecním úřadem je na velmi dobré úrovni, nabízíme pomoc při různých akcích. Soňa Prachfeldová  se stala v říjnových volbách zastupitelkou  obce a předsedkyní finanční komise. Anna Ferenčíková a Eva Kadlecová jsou členky finančního výboru obce.

Výbor ve složení Prachfeldová, Kadlecová, Hošek  se scházel dle potřeby a průběžně řešil a zajišťoval běžné i vzniklé záležitosti-

Revizní komise ve složení Kollárová, Piewaková, Klemenová prováděla kontrolu 2x do roka.

Senior klub Světec má své webové stránky na kterých reprezentuje svoji činnost.

První čtyři roky své činnosti má klub za sebou. Myslím, že se nám podařilo vytvořit zájmovou činnost pro naše občany důchodového věku, podařilo se nám vytvořit uskupení lidí, kteří si dokáží navzájem pomoct a poradit, vyměňovat své zkušenosti. Snažíme se naplňovat naše heslo „ Aby člověk nikdy nebyl sám „ . Za to vše patří dík všem našim členům,


 

Soňa Prachfeldová předs.klubu

 

Plán činnosti na rok 2016

2. 3. 2016

 

Výroční schůze

2. 2. 2016

Pozvánka na 4 . výroční a volební členskou schůzi Klubu seniorů ve Světci, dne 15.2.2016 od 15. hod. V GVP Světec


 

Program : Zahájení, přivítání hostů

Zpráva o činnosti klubu za rok 2015–

Zpráva o hospodaření 2015 Zpráva revizní komise r.2015

Rozpočet na rok 2016 Plán činnosti 2016

  Volba předsedy, místopředsedy, hospodáře a revizní komise na období

  2016-2020

  Debata

Závěr

Soňa Prachfeldová předs. Klubu seniorů

 

PF 2016

17. 12. 2015

 

Ústecko - video

15. 11. 2015

 

S Doly Bílina po rekultivacích

6. 5. 2015