Jdi na obsah Jdi na menu
 


Komunální volby 2014

17. 9. 2014
SVĚTEC :SDRUŽ.NEZÁVISLÝCH – PATRIOTI OBCE
Volební program 2014 – 2018

VOLBY 2014

MOTTO:

Žádná stranická ideologie nemůže nahradit

schopnosti, iniciativu a tvořivost člověka            

Vážení spoluobčané obce Světec,Chotějovice, Štrbice, Úpoř
Představujeme Vám kandidáty :
Sdružení nezávislých –Patrioti obce
1. Soňa Prachfeldová, 68 let,Světec ,bezpart.důch.
2. Eva Kadlecová.     64 let, Světec, důch., bezpart.
3. Anna Ferenčíková,  64 let,Štrbice bezpart.důch.
4. Marie Kollárová,   64let, Světec, důch.  bezpart.
5. Ing. Madurkai,     70let,Štrbice, bezpart.důch.
6. Lad.Kollár,        67 let, Světec důchodce bezpart.
7. Bohumil Hošek,     70 let,důchodce  bezpart.
8. Miroslav Jakeš     66let,Světec důchodce bezpart.
9. Lad.Kopnický,      66 let, Světec,důchodce bezpart.
Předstupujeme před Vás se základ. body voleb.programu a ucházíme se o Vaše hlasy jako SNK .Náš program vychází z reálných podmínek obce,financ. možností a zejména je založen na patriotismu, čestnosti, pracovitosti s cílem neustálé obnovy naší obce, udržitelném vývoji, v hospodárném nakládání se společným majetkem, ve spolupráci se všemi, kterým jde o život obce a jejího rozvoje 
 .Ve své práci se zaměříme na řešení těchto priorit a záležitostí:
1. Bytová politika-
Budeme podporovat výstavbu soukromých domů  
spoluprací při zajišťování pozemků a sítí. Obecní byty pronajímat potřebným a nezatěžovat obec dlužníky.
2. Bezpečnost občanů
Spolupráce obce se státní policií ČR a  městskou  policií Bílina při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku , v rámci přestupku občanů řízení u přestupkové komise MÚ Bílina
3. Životní prostředí
Pokračování v Programu obnovy venkova -  STOP PRACH,rekultivace devast.ploch, odstraňování ekologických zátěží, budování cyklistických stezek,
udržování čistoty a zeleně spolu s novou výsadbou v katastrálním území obce , svoz  a třídění odpadů, včetně nebezpečných .
Spolupráce v rámci “Mikroregionu Svornost , Hrobčice,Bílina“, s Doly Bílina, Ústeckým krajským úřadem a Obecně prospěšnými společnostmi ve věci rekultivace Radovesické výsypky.
4.Kultura a sport
Podpora kulturního a sportovního života  spolků, a  občanských sdružení Zaměření na opravu kulturních památek v obci, aktivní kulturní činnost v GVP Světec.Dle zájmu občanů ve Štrbicích zřídit  místní knihovnu
5. Školství a zdravotnictví, služby
Podpora na provoz a modernizaci školy v Hostomicích, podpora pro efektivní využívání předškolního zařízení v Chotějovicích. Příprava vybudování nové MŠ ve Světci
Budeme i nadále podporovat provoz  pošty a  zdrav. střediska ve Světci levným pronájmem, usilovat o dostupnou lékařskou službu, včetně pohotovostní. 
6. Sociální potřebnost občanů
Budeme podporovat úsilí o zachování dobré životní úrovně důchodců a zabezpečení důstojných podmínek jejich Rozšíření pečovatelské služby i do vesnických obcí ve spolupráci s pověřeným úřadem
7. Doprava, podnikání 
Podporovat optimální  zajištění dopravní obslužnosti .  Údržba a rekonstrukce místních komunikací. V souladu se zákonem podporovat podnikatele zejména místní v souladu s legislativou