Jdi na obsah Jdi na menu
 


Činnost klubu za rok 2013

30. 1. 2014

 

Klub seniorů Světec - výroční členská schůze dne 27.1.2014
 
15.00 hod. – GVP Světec – ukončení 18.30hod.
Prezenční listina - příloha
 
1.     Zahájení, přivítání přítomných
2.     Výroční zpráva o činnosti klubu – příloha
3.     Zpráva o hospodaření za rok 2013 - příloha
4.     Zpráva revizní komise  – příloha
5.     Rozpočet rok 2014
6.     Plán činnosti na rok 2014
7.     Debata
8.     Závěr
 
1.     Zahájení – předsedkyně klubu přivítala přítomné. Zástupce krajské rady, pana Ivana Vodáka a paní Alžbětu Fialovou a zástupce obce starostku B.Bažantovou a místostarostu V.Fišera.
2.     Výroční zpráva: Senior klub Světec byl založen 19. 10.2011, V roce 2013  32 členů .Nárůst od letošního roku o 10 členů.Činnost jsme zahájili v listopadu 2011 . Obecní úřad nám pronajal bezplatně bývalou faru k činnosti klubu . Scházíme s e pravidelně každé pondělní odpoledne
Leden 2013 - jsme zahájili přivítáním Nového roku srazem po půlnoci.
Únor – se nesl v duchu přednášek – zdravotnické a městské policie o bezpečnosti občanů.
Březen- oslava MDŽ v klubu
Duben – ve Štrbicích partnerské setkání s klubem důchodců Bílina
Květen - nastaly přípravy na 26. jubilejní sportovní hry seniorů , které se konaly v květnu. Na těchto hrách získal diplom Pepa Ferenčík –
zájezd na Kokoří, a Mělnicko /bohužel za týden nastaly velké záplavy a Mělník byl pod vodou/
Červen – zájezd Klášterec nad Ohří a Kadaň
Srpen – Setkání členů klubu na Márice – zábava , kterou pořádal OÚ Světec
Září - zájezd Sloup v Č a sklárna Lindava, zúčastnili jsme se Dne seniorů v Bílině a společně jsme vyjeli na dovolenou do Bojnic na Slovensko.
Říjen – zájezd na Vlachovku – na Staročeskou svatbu¨
Listopad – výstava „ Šikovné ruce našich občanů, někteří naši členové vystavovali svůj um a výrobky. Soňa Prachfeldová, Vladimíra Řežábková, Miloslava Tauerová – fotografic, Marie Kollárová – ruční práce, Stanislav Kadlec – pivní etikety a historii pivařství.
Prosinec – Zájezd na vánoční trhy do Litoměřic, vánoční posezení v klubovně se vzájemným nadílením dárků.
Uplynulý rok proběhl ve znamení i dalších aktivit, kromě pravidelného scházení se v klubovně, společenské hry, počítač, výměna zkušeností v zájmových činnostech, i společné návštěvy tanečních podvečerů v Duchcově a Bílině aj.
 
Velkou většinu těchto prezentovaných akcí jsme mohli uskutečnit díky finančnímu příspěvku od obce Světec ve výši 30 tisíc, za což patří velký dík od nás všech.Zájezdy jsme mohli uskutečnit díky příspěvku 30 tisíc z obce Světec
Spolupráce s obcí a obecním úřadem je na velmi dobré úrovni, nabízíme pomoc při různých akcích. Eva Kadlecová a Soňa Prachfeldová jsou zastupitelky obce.
Výbor se scházel dle potřeby a průběžně řešil a zajišťoval běžné i vzniklé záležitosti- mimo jiné projednali jsme přijetí 10 nových členů od r.2014 V listopadu se předsedkyně S.Prachfeldová zúčastnila školení v Liberci, v souvislosti s některými změnami v legislativě od roku 2014.
Také spolupráce se členy krajské rady je výborná , díky představitelům panu Vodákovi a paní Fialové.
3.Zpráva o hospodaření za rok 2013 – příloha - schváleno
4.Zpráva revizní komise – příloha - schváleno
5. Rozpočet na rok 2014 - schváleno
6. Plán činnosti na rok 2014 - schváleno
7.Debata –
S. Prachfeldová – aktivity na další období : práce na pc,, besedy, zájezdy, příprava na sportovní hry – cvičení v tělocvičně, módní přehlídka
I.Vodák – informace o SDČR, dík za aktivní práci klubu, pozvání na sportovní hry v Litvínově
A.Fialová – nabídka na hry v Bílině – soutěž v kuželkách, B Bažantová - starostka příslib, že podpoří sport.hry v květnu, všeobecná rozprava
8. Závěr – poděkování S.Prachfeldové  OÚ a členům klubu
 
 
                                                S. Prachfeldová
                                                předs. Klubu Světec